Kotányi įmonės vertybės

Mūsų įmonės vertybės apibrėžia mūsų mintis ir veiksmus įmonėje ir už jos ribų: darbuotojų, klientų, partnerių ir vartotojų atžvilgiu, produktų ir jų kokybės atžvilgiu, rinkų atžvilgiu, taip pat mūsų bendrovės ir apskritai aplinkos atžvilgiu.

Aistra

Kūnu ir siela mes esame prieskonių mėgėjai ir šiai aistrai pasiduodame visur ir visada. Kotányi vertina:

 • Ambicingus tikslus ir susižavėjimą savo darbu
 • optimizmą
 • siekį tobulėti
 • drąsą ir iniciatyvą

Kūrybiškumas

Mes mąstome naujoviškai ir leidžiamės įkvepiami pasaulio įvairovės. Kotányi kūrybiškumas svarbus siekiant:

 • novatoriškumo
 • smalsumo ir tolerancijos
 • pasirengimo keistis ir džiaugsmo eksperimentuojant
 • pasiūlyti ir skatinti įvairovę.

Šeimyniškumas

Mes puoselėjame pagrindines šeimos vertybes. Kotányi šeimyniškumas tai:

 • bendravimas ir vienas kito branginimas
 • tarpusavio pagalba ir pagarba
 • atsakomybė žmogui ir aplinkai.

Verslumas

Mes esame atradėjai, kurie nebijo rizikos, nes žinome, kaip reikia tinkamai su ja elgtis. Kotányi verslumas pasireiškia:

 • imantis pamatuotos rizikos
 • pionieriška dvasia
 • greičiu
 • procesų ir struktūrų paprastumu.